De vrijwilliger

Betrokken

De HVE vrijwilliger voelt zich betrokken bij de mede-inwoners van de gemeente Renkum en wil zich graag voor hen inzetten. Zowel vrijwilliger als cliënt varen hier wel bij. Vrijwilligers vinden het leuk om te kunnen helpen met kleine klusjes, iemand even wegbrengen of samen boodschappen doen, de cliënten maken daarom graag gebruik van HVE.

Meedenken

De vrijwilligers worden twee maal per jaar door het bestuur uitgenodigd voor een bijeenkomst. Daar worden zij uitgenodigd mee te denken met ontwikkelingen. Nieuwtjes worden uitgewisseld via de HVE Contactbrief en de website.

Ontmoeten


Er is veel aandacht voor het elkaar kunnen ontmoeten bij vrijwilligersbijeenkomsten, tijdens de najaarsbijeenkomst (november) en de jaarvergadering (maart). Er wordt voor de bijeenkomst vaak een spreker uitgenodigd die ingaat op een actueel thema. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen voor de Hulpdienst gepresenteerd en besproken. De bijeenkomsten worden afgesloten met een gezamenlijk gezellig etentje.

 

Vertrouwen

De cliënten, meestal oudere bewoners, kunnen niet altijd een beroep doen op vertrouwde mensen in hun eigen omgeving en zijn dan aangewezen op hulp van vrijwilligers. De vrijwilligers, die zelf aangeven voor welke klusjes en wanneer ze beschikbaar zijn, worden door de telefoonwacht benaderd en ingeschakeld. De telefoonwachten of HVE mail zijn intermediair tussen cliënt en vrijwilliger.

Goed Geregeld

De Hulpdienst voor Elkaar is een solide laagdrempelige organisatie. In het recente verleden werd onze kwaliteit bevestigd door accreditatie bij Goed Geregeld. Om financiële redenen hebben we de herkeuring voor een verlenging van dit kwaliteitskeurmerk afgelopen jaar niet aangevraagd. Als onze middelen dat toestaan zullen wij dat alsnog doen. Alle voorgeschreven procedures blijven we hanteren. De kwaliteit van onze diensten blijft gegarandeerd. 

Samen

De HVE vrijwilliger voelt zich gesteund door de organisatie en vindt het fijn om zich te kunnen inzetten voor inwoners van de gemeente Renkum die hulp nodig hebben; het elkaar helpen!

Ga naar de inhoud