NIEUWS

2018-05-25 De HVE heeft een Privacyverklaring opgesteld.
   
2018-04-16 De nieuwe contactbrief is uit! Hierin stellen de nieuwe bestuursleden zich aan u voor.
   
2018-03-22 Jaarvergadering 2018: Op 22 maart 2018 vindt de jaarvergadering plaats. Tijdens deze vergadering treden voorzitter Hans Cornelissen en secretaris Eric Jansen af. Het nieuwe bestuur wordt voorgesteld.
   
2017-11-30 De jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst is gehouden in de Burcht in Wolfheze op 30 november 2017. Tijdens deze bijeenkomst is het Goed Geregeld certificaat uitgereikt door wethouder Hermine van den Berg en tevens is de vernieuwde HVE website gepresenteerd.
   
2017-11-15 Workshop: Op 15 november geeft Indigo een workshop voor al onze vrijwilligers. De onderwerpen zijn:  “grenzen stellen”, “signaleren” en “doorvragen” en “doorverwijzen”.
   
2017-09-12 Herbeoordeling: in het kader van onze kwaliteitsonderscheiding “Goed Geregeld” heeft er op 12 september 2017, met goed resultaat, een herbeoordeling plaatsgevonden van ons kwaliteitssysteem. De audit werd uitgevoerd door een door het NOV gekwalificeerde auditor.
   
2017-03-30 Bestuurswisseling: Corry Dieleman en Margo de Jong zijn 6 jaar actief geweest in het HVE bestuur en zijn tijdens de jaarvergadering van 30 maart 2017 opgevolgd door Greet Onrust en Piet van Elk. 
   
2017-03-30 Jaarvergadering 2017: Tijdens de jaarvergadering van 30 maart 2017 is een overzicht gepresenteerd van de bijna 1900 hulpvragen in 2016.
   
2016-11-17 Jubileum: Op 17 november 2016 vierde HVE haar 35 jarig jubileum met een feestelijke bijeenkomst in restaurant Kumpulan met daaraan voorafgaand een bezoek aan museum Bronbeek.
   
2016-03-23 Jaarvergadering 2016:  In 2014 en 2015 zijn er enquêtes uitgevoerd onder onze vrijwilligers en onze cliënten. Een door het bestuur aangestelde adviesgroep heeft de bevindingen geëvalueerd en adviezen gegeven voor implementatie tijdens de jaarvergadering van 23 maart 2016.
   

                  

Herbeoordeling "Goed Geregeld" certificaat

In 2013 heeft de Hulpdienst Voor Elkaar het GOED GEREGELD keurmerk ontvangen. Dit keurmerk is 4 jaar geldig.

In 2017 heeft een herbeoordeling plaatsgevonden en is het keurmerk verlengd tot november 2021.

http://www.nov.nl/kwaliteit-en-diensten/goed-geregeld