HVE Organisatie

Bestuur

Stichting HVE is een vrijwilligersorganisatie die is opgericht in 1981. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en leden met speciale taken zoals PR en fondswerving.

Doelstelling

HVE heeft als doelstelling inwoners van de gemeente Renkum, die dat nodig hebben, te helpen. Hiermee wordt bereikt dat (met name oudere) cliënten langer plezierig zelfstandig kunnen blijven wonen. In de loop der jaren is de vraag om hulp sterk toegenomen, tot meer dan 2000 in het jaar 2017.

HVE statuten

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 heeft de HVE een privacyverklaring opgesteld.

Privacyverklaring

Vrijwilligers

De vrijwilligers willen zich graag inzetten voor cliënten in de gemeente Renkum. Het is vaak een win-win situatie; enerzijds vinden vrijwilligers het leuk om te kunnen helpen met kleine klusjes, iemand even wegbrengen of samen boodschappen doen, en anderzijds maken cliënten graag gebruik van HVE.

HVE vrijwilliger

Telefoonwacht

Aanvragen voor hulp komen binnen bij de dienstdoende telefoonwacht. Die beoordeelt of de klus passend is en gaat vervolgens op zoek naar een geschikte vrijwilliger. Deze vrijwilliger neemt telefonisch contact op met de cliënt. De geboden hulp is gratis behalve een vergoeding voor de gemaakte onkosten zoals kilometerkosten.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert circa 6 maal per jaar; de telefoonwachten zo’n 4 maal per jaar. De verslagen worden onderling uitgewisseld. Voor het uitvoeren van specifieke projecten wordt het bestuur bijgestaan door werk-groepen en een adviesgroep.

Jaarvergadering

In de maand maart wordt de jaarvergadering gehouden. Daar wordt verslag gedaan van de stand van zaken met betrekking tot vrijwilligers, hulpvragen, financiën en ontwikkelingen.

Themabijeenkomst

Ook wordt er ieder najaar een thema-bijeenkomst georganiseerd waar de vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen over actuele onderwerpen.

Goed Geregeld

HVE is door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk gecertificeerd. De Goed Geregeld kwaliteitsonderscheiding bewijst dat HVE een succesvolle en aantrekkelijke organisatie is.

Netwerk

HVE is lid van het Netwerk Vrijwillige Hulp en onderhoudt zo contact met de vrijwilligers-organisaties in de gemeente Renkum. Via het Sociaal Team en Renkum voor Elkaar worden de activiteiten van HVE ingebed in het geheel van zorgverlening binnen de gemeente.