Over ons

HVE heeft als doelstelling inwoners van de gemeente Renkum, die dat nodig hebben, te helpen. Hiermee wordt bereikt dat (met name oudere) cliënten langer plezierig zelfstandig kunnen blijven wonen.

HVE statuten

Sinds 25 mei 2018 heeft de HVE een privacyverklaring opgesteld.

 

Privacyverklaring

Verklaring Omtrent Gedrag
Met ingang van 2021 wordt van alle nieuwe vrijwilligers een VOG gevraagd. Deze is via de HVE gratis te verkrijgen.

De huidige vrijwilligers staat het vrij ook zo’n verklaring aan te vragen.

De vrijwilligers willen zich graag inzetten voor cliënten in de gemeente Renkum. Het is vaak een situatie tot beiderzijds voordeel; enerzijds vinden vrijwilligers het leuk om te kunnen helpen met kleine klusjes, iemand even wegbrengen of samen boodschappen doen, en anderzijds maken cliënten graag gebruik van HVE.

Vrijwilliger worden

Aanvragen voor hulp komen binnen bij de dienstdoende telefoonwacht. Die beoordeelt of de aanvraag passend is en gaat vervolgens op zoek naar een geschikte vrijwilliger. Deze vrijwilliger neemt telefonisch contact op met de cliënt.

De geboden hulp is gratis. Voor  gebruik van eigen gereedschap bij klussen en heen en terug rijden naar en van  hulpvrager worden beperkte kosten gerekend (€  3,00 voor gebruik van eigen gereedschap resp. € 0,35/km met een minimum € 3,00 voor vervoer, incl. afstand van vrijwilliger tot client). Voor u aan te schaffen goederen worden in rekening gebracht.

Het bestuur vergadert circa 6 maal per jaar; de telefoonwachten zo’n 4 maal per jaar. De verslagen worden onderling uitgewisseld. Voor het uitvoeren van specifieke projecten wordt het bestuur bijgestaan door werk- groepen en een adviesgroep.

In de maand maart wordt de jaarvergadering gehouden. Daar wordt verslag gedaan van de stand van zaken met betrekking tot vrijwilligers, hulpvragen, financiën en ontwikkelingen

HVE neemt deel aan Alliantie en heeft een plaats in het overleg met de Adviesraad Sociaal Domein en onderhoudt zo contact met de vrijwilligers-organisaties in de gemeente Renkum. Via het Sociaal Team en Renkum voor Elkaar worden de activiteiten van HVE ingebed in het geheel van zorgverlening binnen de gemeente.
 
Ga naar de inhoud