Subsidies en giften

Subsidies en giften

Ter dekking van de kosten is HVE volledig afhankelijk van giften en subsidies. Financiële middelen zijn met name nodig voor telefoonkosten, voor het geven van informatie (folders, advertenties), porto kosten voor retourenveloppen voor cliëntenonderzoek en bijeenkomsten. Hiervoor doen wij een beroep op fondsen en subsidies van kerken en van de gemeente.

Wilt u meehelpen?

Ons bankrekeningnummer (IBAN) is: NL73 ABNA 0427 0004 24 | tnv: Stichting Vrijwillige Hulpdienst Voor Elkaar

Ga naar de inhoud