Voor wie

Voor wie is Hulpdienst Voor Elkaar?

 • Voor inwoners van de gemeente Renkum die even een helpende hand nodig hebben en geen andere mogelijkheden hebben.
 • Voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het (langer) zelfstandig wonen.
 • Wat wel en wat niet?

  Hieronder zijn belangrijke richtlijnen benoemd:

  HVE biedt hulp aan eenieder in de gemeente Renkum die daarom vraagt. HVE stimuleert de inzet van buren en familie en zonodig van beroepsmatige hulp. Zie soorten hulp voor wat HVE te bieden heeft.

  • De hulp door HVE is incidenteel of structureel van aard en beslaat maximaal één dagdeel (2 à 3 uur) en in principe maximaal één keer per week. Bij structurele hulp wordt regelmatig (bijv. één keer per week) gedurende lange tijd door één of twee vaste vrijwilligers hulp geboden. Bij incidentele hulp gaat het om minder aanvragen per jaar en is er geen sprake van vaste vrijwilligers. Voor tuinklussen geldt een maximum van drie maal per jaar.

  • Wanneer er specifieke kwalificaties benodigd zijn bij het uitvoeren van de hulpvraag, wordt via het Sociaal loket of Renkum voor Elkaar (RvE) verwezen naar specialistische instanties. Dit geldt bijvoorbeeld voor dementerende cliënten.

  • Als een cliënt een extra bijdrage wil geven voor de bewezen dienst kan hij of zij een bedrag overmaken t.n.v. Hulpdienst Voor Elkaar te Oosterbeek op rekeningnummer (IBAN) NL73ABNA 0427000424.
  •  
  • Voor betalingen ten behoeve van de cliënt, maakt de vrijwilliger nimmer gebruik van de betaalpas (en pincode) van de cliënt. Bij gebruik van contant geld, wijst de vrijwilliger erop dat er een ontvangstbewijs verstrekt kan worden.

  • Hulpvragen met mogelijke (financiële of aansprakelijkheid) risico’s voor HVE worden niet in behandeling genomen.

  • Het is voor de HVE vrijwilligers niet toegestaan meer dan 25 kg te tillen of te werken boven 2.5 meter. Het gebruik van trappen/ladders buiten/in de tuin is niet toegestaan.

  • Werkzaamheden die door een erkend vakman (installateur, elektricien) dienen te worden uitgevoerd, worden niet door de vrijwilligers opgepakt.

  Ga naar de inhoud